Friday, October 5, 2018
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Աղստև գետի աղտոտվածության պատճառներն ըստ բնակիչներիՍույն հետազոտությունն իրականացրել է Իջևան ԻնֆոՏունը ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանականերում
Հետազոտության հարցաթերթը ստեղծվել է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի հյուսիսային մասնաճյուղի (ԵՀՀ ՀՄկողմից:ԵՀՀ ՀՄ-ն համակարգում է Իջևան ԻնֆոՏուն ծրագիրը:
Իջևան ԻնֆոՏունը ծրագրի այս փուլում իրականացրել է հարցում պարզելու Աղստև գետի աղտոտվածության պատճառները ըստ բնակիչների և դրանց հանարավոր լուծման տարբերակները:
Հետազոտությունն իրականացվել է Իջևան համայնքում ՀաՄաՏեղ ծրագրի շրջանակներում Իջևան Ինֆոտան կողմից:
Հետազոտության իրականացման ողջ ընթացքում ներգրավված են եղել Իջևան Ինֆոտան կամավորները: Հետազոտությունն իրականացվել է 14 տարեկանից բարձր բնակչության շրջանում, հարցաթերթի հիման վրա՝ դեմ առ դեմ հարցման միջոցով:
Հարցվողների թիվը՝ 120:
Ռեսպոնդենտների գերակշիռ մասը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են (73):

Հարցվածների մեջ տոկոսային հարաբերությամբ մեծ տեղ են զբաղեցնում 25-35 տարեկանները և 50-ից բարձր տարիքի անձինք:
Ստանալով վերջնական պատկերը՝ հասկանում ենք, որ գործ ունենք կրթական բավականին բարձր մակարդակ ունեցող հասարակության հետ: Այսպես՝ հարցվողների 20-ը ունի միջին մասնագիտական, 40-ը՝ բարձրագույն կրթություն:


Գետի աղտոտման պատճառներն ըստ հարցվածների:


Աղբահանության կազմակերպման որակը


·         Գերազանց-3
·         Լավ-12
·         Բավարար-23
·         Վատ-61

Մաքրության համար պատասխանատու է.


·         Համայնքապետարան-34
·         ափի մոտ գտնվող կրպակների տերերը-42
·         բնակիչները-57
·         բնապահպանության նախարարությունը -19
·         այլ
Ըստ հարցվածների հնարավոր լուծման տարբերակներից են աղբամանների տեղադրումը և քանակի ավելացում ափի մոտ գտնվող խանութների շրջակայքում: Ամռանը նախարարության կողմից կազմակերպվի շաբաթօրյակ: Սահմանվեն տուգնաքներԿարգավորել աղբը հավաքելու հաճախականությունը, այդ հատվածում դարձնել ամենօրյա, աղբը հավաքել առավոտյան և երեկոյան:

1.       Ի՞նչ եք պատրաստ անել գետի մաքրության համար·         տեղադրել աղբամաններ-21
·         տարածել տեղեկատվություն-17
·         չաղտոտել-50
·         դա իմ գործը չէ-11
·         մասնակցել շաբաթօրյակի-37

                                                      Իջևան, 2018

No comments:

Post a Comment